Coronawet per 1 december

Met ingang van 1 december gaat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 gelden, ook wel de coronawet genoemd. Daarmee ontstaat één set landelijke wet- en regelgeving wat corona betreft. De noodverordeningen van de veiligheidsregio’s komen daarmee te vervallen. Met de wet wordt voldaan aan de oproep om vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de 1,5-meter-afstand of een mondkapjesplicht eerst aan het parlement voor te leggen.

De kern van alle maatregelen is dat de wetgever wil dat personen voldoende afstand houden tot elkaar houden om de verspreiding van corona te voorkomen. In tal van omstandigheden is de 1,5 meter praktisch niet uitvoerbaar en daarmee ook niet te handhaven. Dat heeft de regering ertoe gebracht een groot aantal uitzonderingen te formuleren. Dat wil zeggen dat in die situatie de 1,5 meter afstand niet geldt. We pikken er hier twee uit: woonachtig op het zelfde adres en in het personenvervoer.

Woonachtig op eenzelfde adres

De belangrijkste uitzondering staat de in de wet genoemd: de veilige afstand geldt niet personen die op eenzelfde adres woonachtig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in studentenhuizen, maar ook bij woongroepen of arbeidsmigranten. In de wet wordt dus niet langer uitgegaan van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ of ‘gezamenlijk huishouden’. Deze terminologie komt uit de noodverordeningen en komt met de nieuwe wet te vervallen. Woonachtig op eenzelfde adres klinkt als een brede uitzondering en dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd gaat het wel om de feitelijke situatie ter plekke.

Personenvervoer

De tweede belangrijke uitzondering is personenvervoer. Net zoals in het openbaar vervoer geen afstand gehouden hoeft te worden, is dat ook niet nodig wanneer sprake is ander bedrijfsmatig vervoer en personenvervoer voor privédoeleinden. Onder ander bedrijfsmatig vervoer wordt verstaan: besloten busvervoer, taxivervoer, ander bedrijfsmatig vervoer van personen anders dan met een bus of taxi. Het gaat hier dus om een brede definitie. Denk ook aan een bestelde touringcar, en een busje voor de vervoer van mensen naar hun werk. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van verplaatsing van de ene naar de andere locatie. Dat vervoer mag geen recreatieve activiteit zijn. Dus: afstand houden in een busje hoeft niet als mensen naar hun werk worden gebracht. Ga je met datzelfde groepje een recreatief tochtje maken, dan is afstand wel verplicht. Dit geldt natuurlijk niet als men op eenzelfde adres woonachtig is. Los van de afstand is het dragen van een mondkapje in het personenvervoer verplicht, en moet bij ander bedrijfsmatig vervoer een gezondheidscheck worden uitgevoerd en gewerkt met een reserveringssysteem.

Mondkapjesplicht

Het kabinet werkt ook aan een algemene mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten. Denk daarbij aan winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Voor publieke plaatsen die zowel een binnen- als buitengedeelte hebben, is het alleen verplicht een mondkapje te dragen in het binnen gedeelte. Deze maatregel geldt dus altijd, ook als je op eenzelfde adres woonachtig bent.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico