Geen zorgen over uw arbeidsmigranten

Door de grote woningbouwopgave, energietransitie in de bestaande bouw en steeds hogere kwaliteitseisen, komen we handjes tekort in de bouw. Er zijn onvoldoende Nederlandse vakmensen voor al deze uitdagingen. Vandaar dat steeds meer bedrijven werken met arbeidsmigranten. Vaak wordt er dan niet aan gedacht dat een Nederlandse zorgverzekering verplicht is voor arbeidsmigranten die in Nederland aan het werk zijn. Gelukkig kan Werk+Zorg ondernemers op dat gebied ontzorgen.

Het zal u maar gebeuren. Door de grote werkdruk is de kans op fouten groter en dan zal je altijd zien dat iemand van uw buitenlands personeel ernstig gewond raakt door bijvoorbeeld een val van hoogte. Wat doet u dan als werkgever? Kan uw werknemer gebruikmaken van Nederlandse zorg? En wie draait er op voor de kosten hiervan? Toon goed werkgeverschap en zorg dat u niet voor onaangename verassingen komt te staan op het moment dat een buitenlandse werknemer zorg nodig heeft.

Vaak wordt gedacht dat een zorgverzekering in het thuisland of een Europese zorgverzekering wel voldoende zijn om de kosten te dragen voor de ziekenhuisopname. Maar daarmee voldoet u niet aan de wettelijke verplichting! Als er onverhoopt iets gebeurt op de werkvloer, is het namelijk belangrijk dat uw werknemer terecht kan bij een Nederlandse zorginstelling. Daarom verplicht de overheid dat alle buitenlandse werknemers in elk geval voor het basispakket verzekerd moeten zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Ontzorgen
Via Werk+Zorg kan de werkgever zijn arbeidsmigranten eenvoudig, digitaal en voordelig verzekeren voor de verplichte Nederlandse basiszorgverzekering. Wat zijn de voordelen?

  • Geen gedoe. Aanmelden gaat snel en eenvoudig via een online portal. Uw buitenlandse arbeiders zijn dan niet alleen op het werk verzekerd, maar ook privé. De zorgpremie mag verder ingehouden worden op het loon, dus u heeft als werkgever geen gedoe met het incasseren van de premiekosten.
  • Voordelig. Sluit u voor uw werknemer een zorgverzekering af via het collectief van Werk+Zorg dan betalen ze een voordelig dagtarief bij HollandZorg of Zilveren Kruis. Deze dagpremie is in 2022 slechts € 3,95 bij HollandZorg en € 3,91 bij Zilveren Kruis.
  • Geen eigen risico. Op het collectief is geen eigen risico van toepassing. Spoedeisende tandhulp is tot maximaal € 200,- per jaar gratis meeverzekerd en bij overlijden is de repatriëring naar het thuisland standaard gedekt.
  • Kosteloze aanvraag zorgtoeslag. De zorgtoeslag vraagt Werk+Zorg kosteloos aan voor uw werknemers. Uw werknemer heeft recht op maximaal € 110,- zorgtoeslag per maand. Hierdoor worden de premiekosten bijna volledig gecompenseerd.
  • Eenvoudig aan- en afmelden. Werkt uw arbeidsmigrant maar tijdelijk of verschillende periodes in het jaar? Geen probleem, want u kunt uw werknemer meerdere keren per jaar aan- en afmelden voor de basiszorg.

Neem op tijd actie
Binnen vier maanden nadat uw werknemer begonnen is moet hij of zij zich aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Anders loopt de werknemer de kans op een forse boete van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Als startdatum van de zorgverzekering geldt de eerste dag in loondienst. Is uw werknemer niet binnen vier maanden verzekerd dan kan er een boete volgen van € 437,25 (vastgesteld voor 2022).

Twijfelt u of wilt u meer weten over een collectieve zorgverzekering voor uw buitenlands personeel? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Telefoon: 088 472 4240
Email: info@werkpluszorg.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico