Per 1 augustus 2022 nieuwe regeling zorgverzekeringen voor Oekraïners

Werk+Zorg verzekert Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk zijn. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten heeft de Rijksoverheid besloten om de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking te laten treden. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Dit houdt in dat Oekraïners vanaf 1 augustus 2022 geen Nederlandse zorgverzekering meer hoeven af te sluiten, ook niet als ze in Nederland werken.

Nieuwe Regeling

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk.

Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 augustus

Voor Oekraïners die gaan werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Voor verzekerden via Werk+Zorg geldt dat  Werk+Zorg de verzekering per 1 augustus beëindigt. Oekraïners ontvangen hierover een brief en krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

Let op! Oekraïners die geen vluchteling zijn en in Nederland werken hebben ook na 1 augustus een verzekeringsplicht.

Oekraïense werknemers verzekerd via Werk+Zorg

Zijn uw Oekraïense werknemers verzekerd via Werk+Zorg? Geen zorgen, u hoeft niets te doen. Het is belangrijk dat uw Oekraïense werknemers verzekerd blijven tot 31 juli. Met ingang van 1 augustus beëindigen wij de zorgverzekering. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 088 4724240 of info@werkpluszorg.nl.

Bron: Rijksoverheid

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico