Heb ik als werkgever te maken met een cao?

Een overeenkomst wordt afgesloten tussen werknemers en werkgevers – of in de meeste gevallen tussen werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Ben jij ondernemer en heb je medewerkers in dienst, dan kun je ook te maken krijgen met een cao.

 

Wanneer is een cao van toepassing?
Er zijn vier situaties waarin een cao van toepassing is:

Je bent lid bent van een werkgeversorganisatie met een cao voor jouw bedrijfstak

Een werkgeversorganisatie waar je lid van bent, kan ook een cao afsluiten voor je bedrijfstak. Dankzij je lidmaatschap ben je dan gebonden aan een bedrijfstak-cao, mits de cao geldt voor het soort werkzaamheden in je onderneming.

De minister van SZW heeft een cao verplicht gesteld voor jouw bedrijfstak

Val je onder een bepaalde bedrijfstak waarvoor een cao geldt dat algemeen verbindend verklaard is (AVV), dan val je automatisch onder deze cao. Je bent dan verplicht om de afspraken uit deze cao door te voeren binnen jouw bedrijf – ook als je niet bij een cao-partij hoort. De minister van SZW mag een cao namelijk verplicht stellen (algemeen verbindend verklaren) voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak. Deze verplichting voorkomt dat werkgevers onderling op de arbeidsvoorwaarden concurreren. Er zijn wel gevallen waarbij je als werkgever om vrijstelling kunt vragen, maar daarvoor gelden strenge regels.

Op de website over cao’s van het ministerie van SZW kun je zien of een cao algemeen verbindend is verklaard.  En per welke datum dat het geval is.

⇓ Blog gaat hieronder verder ⇓

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

Je hebt zelf een cao hebt afgesloten

Je kunt vrijwillig deelnemen aan een ondernemings-cao met één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Hierin staan bepalingen die toegespitst zijn op jouw onderneming. Als je hier dus vrijwillig aan meewerkt, ben je verplicht de cao daadwerkelijk toe te passen.

Je hebt een incorporatiebeding opgenomen in de arbeids­overeenkomst.

Het is mogelijk om zelf een cao van toepassing te verklaren op een arbeids­overeenkomst. De bepaling waarmee je dit doet, heet een incorporatiebeding. Met zo’n beding geldt de genoemde cao altijd. Dat is onafhankelijk van een ondernemings-cao, het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie of het algemeen verbindend verklaren van een cao.

Moet je een cao verplicht toepassen?

Dan is het goed om te weten of het gaat om een standaard-cao of minimum-cao. Aan de cao-bepalingen kun je zien of het gaat om een standaard-cao of een minimum-cao. De meeste cao’s zijn minimum-cao’s. Hierin staat bijvoorbeeld expliciet dat je ten gunste van de werknemer mag afwijken. De standaard-cao bevat juist bepalingen waarvan je niet mag afwijken. Dat betekent dat je in een individuele arbeids­overeenkomst geen betere maar ook geen slechtere arbeidsvoorwaarden mag vastleggen.

Vragen over jouw cao?

Heb je nog vragen over de collectieve arbeidsovereenkomst?  Werk+Zorg helpt je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico