Wat is het minimumloon voor arbeidsmigranten?

Alle arbeidsmigranten van 21 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Hieronder zie je een tabel met de tarieven. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt in Nederland en geldt dus ook voor tijdelijke buitenlandse werknemers. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022 met 1,41% (na afronding).

Het minimumloon bestaat in ieder geval uit het basisloon (het loon dat in de arbeidsovereenkomst staat). Maar ook andere inkomsten kunnen meetellen:

  • Meerwerk of overwerk zijn de uren die de werknemer meer werkt dan in het contract staat. Of: als je méér uren werkt dan de werkweek telt in jouw branche of organisatie. Over deze uren heb je ook recht op het wettelijk minimumloon.
  • Toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden.
  • Vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die gemaakt wordt.
  • Fooien waar jij en je werknemer afspraken over hebben gemaakt. Het gaat om beloningen van derden die voortvloeien uit het werk.

Het totaal van deze bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop de werknemer recht heeft.

Het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 36, 38 of 40 uur per week. Dat hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die daarvoor gelden. In de cao-afspraken staat hoe lang een standaard werkweek duurt. In de bouw is een volledige werkweek bijvoorbeeld 40 uur, maar in de horeca is dat 38 uur per week.

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Hoe ouder je bent, hoe hoger het minimumloon. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2022 is:

LEEFTIJD JEUGDLOON-
PERCENTAGE
PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
20 jaar 80% € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
19 jaar 60% € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
18 jaar 50% € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar 39,5% € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar 34,5% € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar 30% € 517,50 € 119,45 € 23,89

Per uur

Fulltime
werkweek
21 jaar
en ouder
20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur
(bruto bedragen per 1 januari 2022)
36 uur € 11,06 € 8,85 € 6,64 € 5,53 € 4,37 € 3,82 € 3,32
38 uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 € 3,62 € 3,15
40 uur € 9,96 € 7,97 € 5,98 € 4,98 € 3,94 € 3,44 € 2,99

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico