Niet-Oekraïners met tijdelijke verblijfsvergunning mogen langer blijven

Derdelanders zonder de Oekraïense nationaliteit, maar met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, krijgen de mogelijkheid om na 4 september 2023 tijdelijk gebruik te blijven maken van de rechten die zijn vastgelegd in de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Degenen die het betreft hebben een notificatie ontvangen waarin staat dat hun tijdelijke bescherming op 4 september 2023 zal vervallen. Ondanks deze kennisgeving behouden zij echter tijdelijk het recht om de voordelen van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te benutten, zoals het recht op werk en gemeentelijke opvang. Deze uitzondering is het resultaat van een besluit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om de situatie te bevriezen, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State, als hoogste administratieve rechtsorgaan in Nederland, zal een leidend oordeel vellen over de kwestie of de tijdelijke bescherming voor deze groep al dan niet beëindigd mag worden. Een dergelijke uitspraak heeft doorgaans grote invloed op andere juridische beslissingen.

De derdelanders behouden in ieder geval het recht om in Nederland te blijven totdat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan, maar de oorspronkelijke beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijft geldig. Indien iemand bezwaar heeft tegen het besluit om de tijdelijke bescherming uiteindelijk te beëindigen, kan hij of zij in beroep gaan. De rechter zal dan de rechtmatigheid van het besluit van de IND beoordelen. Hiervoor geldt een termijn van 4 weken na de datum van de beslissing, die niet verlengd wordt, zelfs als iemand tijdelijk langer mag blijven.

Ook hebben ze recht op juridische bijstand van een advocaat in Nederland, die de beslissing van de IND met hen kan bespreken als zij dat wensen. Als iemand nog geen advocaat heeft, kan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een advocaat voor hen regelen. Het is van groot belang om snel actie te ondernemen door een e-mail te sturen naar acdenbosch@rvr.org, bij voorkeur binnen 4 weken na ontvangst van de beslissing van de IND.

Meer informatie vind je op de website van de IND.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico