Oekraïne: Waarmee moet u als werkgever rekening houden?

Op 24 februari 2022 is het Russische leger Oekraïne binnengevallen. Verschillende steden en regio´s liggen onder vuur, waarbij regelmatig burgerdoelen worden geraakt. Het conflict heeft al vele slachtoffers gemaakt onder burgers. Mensen zijn genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken in schuilkelders, metrostations of om te vluchten naar andere landen. De eerste Oekraïners zijn al naar Nederland gevlucht.

1. Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer iemand onder deze regeling valt en of deze recht heeft op deze tijdelijke bescherming. De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken. Iemand valt onder de regeling in Nederland als een van de volgende situaties geldt; iemand heeft de Oekraïense nationaliteit, iemand heeft niet de Oekraïense nationaliteit (maar is wel een door Oekraïne erkende vluchteling of had een Oekraïense verblijfvergunning) of iemand is een gezinslid van iemand die onder de regeling valt.

Lees meer over deze Tijdelijke regeling op de website van de IND.

2. Oekraïense werknemers

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. U meldt dan wel bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat.

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u. U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt. Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.

U meldt de buitenlandse werknemer aan bij UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’.

3. Betaalrekening openen voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners voortaan snel een betaalrekening openen. De Nederlandse aanbieders van betaalrekeningen staan klaar om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Met een betaalrekening kunnen zij onder meer leefgeld of loon ontvangen en dagelijkse boodschappen betalen. Bij iedere betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app te betalen en bankieren.

Vluchtelingen kunnen een betaalrekening aanvragen bij nagenoeg alle consumentenbanken en enkele andere betaaldienstverleners in de EU. Aanvragers bij een Nederlandse aanbieder krijgen een betaalrekening met een Nederlands IBAN. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk. Daardoor hoeft een Oekraïner in de EU niet met een Oekraïense betaalkaart te betalen of geld op te nemen, wat meestal extra kosten met zich meebrengt. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er aanvullende diensten worden aangeboden. De vluchteling mag de betaalrekening gebruiken zolang hij of zij rechtmatig in Nederland verblijft.
Bron: Betaalvereniging Nederland

4. Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 juli

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.

Voor Oekraïners die gaan werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 juli 2022 niet wordt gehandhaafd. Oekraïense vluchtelingen die vanaf juli in Nederland aan het werk gaan hoeven geen Nederlandse zorgverzekering meer af te sluiten. Als er zorgkosten worden gemaakt vallen die onder de regeling RMO. De aanmeldingen met een startdatum in juli worden niet meer door Werk+Zorg verwerkt.

Let op! Oekraïners die geen vluchteling zijn en in Nederland werken hebben ook na 1 augustus een verzekeringsplicht. Hoe kunt u controleren of een Oekraïner wel of geen vluchteling is? Vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan dienen geregistreerd te worden in het Basis Register Personen (BRP) van de gemeente waarin zij werkzaam zijn. Zijn worden dan geregistreerd met een speciale meldcode 46.

5. Nederlandse zorgverzekering voor Oekraïners

Werkende Oekraïners die wel een Nederlandse zorgverzekeringen willen behouden of afsluiten, kunnen deze via de werkgever afsluiten bij Werk+Zorg.

Hiervoor dienen zij te beschikken over:

  • Een arbeidscontract
  • Een Burgerservicenummer (BSN)
  • Een adres in Nederland

Vragen over (werken met) Oekraïners?

Heeft u vragen over de situatie in Oekraïne of het in dienst nemen van Oekraïners, neem dan contact op met Werk+Zorg via 088 472 4240 of info@werkpluszorg.nl.

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico