Wat moet je doen bij een repatriëring?

Bij een repatriëring worden buitenlandse werknemers teruggebracht naar hun thuisland vanwege ziekte, letsel of overlijden. Met een zorgverzekering van Werk+Zorg is jouw werknemer verzekerd voor repatriëring naar het thuisland in geval van ziekte of overlijden

Repatriëring zit niet standaard in de basisdekking van een zorgverzekering, maar heeft Werk+Zorg speciaal voor haar klanten geregeld via een herverzekering in een kosteloos aanvullend pakket. Aan de repatriëring voor internationale werknemers zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De verzekerde heeft het recht om gerepatrieerd te worden naar zijn eigen land. Vervoer van gezinsleden en andere reisgenoten valt hier niet onder.

Verder moet er sprake zijn van een medische noodzaak voor het vervoer. Er is sprake van een medische noodzaak wanneer de verzekeraar oordeelt dat behandeling in het land van herkomst medisch gezien noodzakelijk is, omdat deze ter plaatse niet goed mogelijk of medisch onverantwoord is of omdat medische behandeling ter plaatse hogere kosten dan in Nederland of het land van herkomst te maken kosten met zich mee brengt. Sociale redenen zoals gezinshereniging of taalproblemen vallen hier niet onder.

Bij ernstige ziekte of overlijden van een werknemer neem je contact op met Werk+Zorg tijdens kantoortijden. Buiten kantoortijden bel je direct met de alarmcentrale van de zorgverzekeraar.

Calamiteiten buiten kantoortijden

Repatriëring HollandZorg
T: 0570 687 110 (Van der Heden-IRU)
Repatriëring Zilveren Kruis
T: 071 364 6200 (Eurocross)

Zorg ervoor dat je de persoonsgegevens en BSN van de werknemer bij de hand hebt.

TIP:

  1. Noteer voor iedere werknemer een contactpersoon in het thuisland.
  2. Vermeld het telefoonnummer van de alarmcentrale op een centrale plaats.
  3. Deel deze informatie met de BHV-er(s) binnen jouw bedrijf.

Meer informatie vind je in het Digitaal loket onder algemene informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico