Zorgverzekering

Je maakt een account aan in het Digitaal loket. In dit Digitaal loket maak je een aanmeldformulier voor de zorgverzekering aan. Dit aanmeldformulier ontvang je in de mailbox en dient ondertekend te worden door de werkgever én werknemer. Samen met het kopie paspoort/ID bewijs upload je het aanmeldformulier in het Digitaal Loket.

 • Kopie legitimatiebewijs (ID kaart voor- en achterkant)
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • BSN/sofinummer (het BSN kan eventueel later aangeleverd worden)
 • Adres thuisland

Zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (inclusief BSN) en kopie legitimatiebewijs hebben ontvangen, sturen wij de aanmelding door naar de zorgverzekeringsmaatschappij.

Werk+Zorg meldt de zorgverzekering aan per startdatum die op het aanmeldformulier vermeld staat.

Ja, het is voor arbeidsmigranten verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten voor de periode dat zij in Nederland werkzaam zijn. Ook wanneer de werknemer een andere verzekering (bijvoorbeeld een reisverzekering of een Europese verzekering) heeft afgesloten, die zorgkosten in Nederland vergoed. Sluit de werknemer geen Nederlandse zorgverzekering af dan loopt hij grote kans op een boete.

Deze boete wordt opgelegd door het CAK. De boete is een vast bedrag  en wordt na drie maanden opgelegd aan de werknemer. Is de werknemer na zes maanden nog steeds niet verzekerd, dan volgt een tweede boete. Sluit de medewerker vervolgens alsnog geen zorgverzekering af dan volgt een loonbeslag.

Je wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is voor het personeel, zeker in geval van een calamiteit. In geval van een ongeval, of erger als een medewerker overlijdt, weet je dat alles voor jou en jouw medewerker goed is verzorgd en word je niet opgezadeld met alle rompslomp.

Onderstaande redenen kunnen jou helpen jouw medewerker te overtuigen zich te verzekeren:

 • Een Nederlandse zorgverzekering is een wettelijke verplichting voor mensen die in Nederland wonen of werken. Jouw medewerker kan een boete krijgen als hij geen Nederlandse zorgverzekering afsluit.
 • Werk+Zorg heeft informatie beschikbaar (in de taal van de werknemer) waarin staat waarom hij verplicht is een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Je vraagt deze informatie op door een mail te sturen naar info@werkpluszorg.nl.
 • Is jouw medewerker al verzekerd in het buitenland? Wijs hem er dan op dat de zorgkosten in Nederland vele malen hoger liggen dan in het thuisland van de medewerker en dat zijn verzekering de gemaakte kosten hoogstwaarschijnlijk niet vergoed.

Nee, zonder BSN kan een persoon niet aangemeld worden voor de zorgverzekering, ook niet als het een spoedaanmelding betreft.

Zonder BSN kun je alvast een aanmeldformulier in het Digitaal Loket aanmaken en het formulier met een geldig kopie van het legitimatiebewijs ondertekend opsturen. Werk+Zorg zal het formulier dan in behandeling nemen. De aanmelding wordt echter pas definitief naar de zorgverzekeraar gestuurd wanneer er een BSN bekend en ingevoerd is.

Het BSN kun je invoeren in het Digitaal Loket onder het kopje Invoeren BSN. Tevens ontvang je wekelijks een automatische herinnering in de mailbox waarin vermeld wordt dat er van (enkele) medewerkers nog een BSN ontbreekt. Heb je na het wettelijke aanmeldtermijn van 4 maanden vanaf de startdatum nog geen BSN ingevoerd, dan zijn wij genoodzaakt de aanmelding te annuleren.

Ja, ook werknemers die jonger zijn dan 18 jaar dienen volgens de ‘normale’ manier aangemeld te worden (aanmeldformulier aanmaken in het Digitaal Loket en opsturen naar Werk+Zorg). De werknemer hoeft echter geen premie te betalen en heeft dus ook geen recht op zorgtoeslag. De werknemer komt op de factuur te staan, de premie is € 0,- per dag.

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering afsluit, heeft een verplicht eigen risico van € 385,- (2023). Wordt er zorg die aanspraak maakt op dit verplicht eigen risico afgenomen, dan wordt de rekening hierop in mindering gebracht.

Bij de zorgverzekeringen van Werk+Zorg is het verplicht eigen risico herverzekerd, de verzekerde ontvangt over dit bedrag dus geen rekening. Werknemers hebben hierdoor geen eigen risico.

Werk+Zorg brengt éénmalig per jaar bij jou als werkgever een basisbijdrage voor de dienstverlening in rekening. De hoogte van de basisbijdrage is afhankelijk van het aantal werknemers wat u per jaar verzekert. De toeslag wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat u in het voorgaande jaar had verzekerd.

  1 t/m5 6 t/m 10 11 t/m 50 >50
Basisbijdrage €239,00 €239,00 €239,00 €239,00
Toeslag meer medewerkers €40,00 €220,00 €250,00
Totaal €239,00 €279,00 €459,00 €489,00

Jouw werknemer sluit een basisverzekering af. De inhoud van deze basisverzekering wordt bepaald door de Rijksoverheid en is voor iedereen gelijk.

Nee, het is niet mogelijk om via de collectiviteit van Werk+Zorg een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een tandartsverzekering.

In de basisverzekering zijn wel een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen, zoals repatriëring bij overlijden, spoedeisende tandhulp en de herverzekering van het verplicht eigen risico.

Dit is afhankelijk van de situatie. Loopt het dienstverband door in de periode dat jouw medewerker naar huis gaat, dan dient ook de zorgverzekering door te lopen. Jouw medewerker is tijdens zijn terugreis en verblijf in het thuisland goed verzekerd.

Gaat de medewerker voor langere tijd terug naar huis, meld dan jouw medewerker af in het Digitaal Loket. Komt de medewerker daarna weer terug, dan dien je opnieuw een aanmeldformulier aan te maken in het Digitaal Loket en te uploaden naar Werk+Zorg. Wanneer de medewerker eerder bij jou heeft gewerkt en een zorgverzekering heeft afgesloten, hoef je niet opnieuw alle gegevens in te vullen. Deze heeft het systeem onthouden. Als het ID bewijs van de medewerker nog geldig is hoef je niet opnieuw het ID bewijs mee te sturen.

Weet je niet zeker of je jouw medewerker moet afmelden, neem dan contact met ons op.

Nee, het is niet mogelijk om gezinsleden, die in Nederland verblijven mee te verzekeren in de collectiviteit van Werk+Zorg. De gezinsleden die in Nederland wonen zijn wel verplicht zich te verzekeren in Nederland. Als de gezinsleden in het thuisland wonen en zich willen verzekeren, kan dat via het S1 formulier dat op te vragen is bij Werk+Zorg.

Met een S1 formulier kan de buitenlandse werknemer in zijn thuisland verklaren dat hij een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. De werknemer kan eventueel de premie die hij in zijn thuisland aan een zorgverzekeringsmaatschappij betaalt, terug vragen.

Tevens zorgt deze verklaring er ook voor dat de werknemer in zijn thuisland (bij vakantie) ook goed verzekerd is. Daarmee heeft hij/zij ook recht op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat (thuis)land.

Daarnaast kunnen er ook gezinsleden meeverzekerd worden middels het S1 formulier.

In geval van repatriëring bij ziekte of overlijden, bel je tijdens kantooruren met Werk+Zorg (088-4724240).

Buiten kantooruren kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende afdeling van de verzekeraar:

Repatriëring HollandZorg
T: 0570 687 110 (Van der Heden-IRU)

Repatriëring Zilveren Kruis
T: 071 364 6200 (Eurocross)

Werk+Zorg verzorgt de aanvraag zorgtoeslag. Hiervoor hebben wij het mutatieoverzicht zorgtoeslag in het Digitaal Loket staan.

Je vult dit in, als alle vinkjes op groen staan wordt de aanvraag voor uw medewerkers ingediend bij de Belastingdienst.

Heb je nog een rood kruis achter een medewerker staan, dan wordt er geen aanvraag zorgtoeslag ingediend.

Wat hebben wij nodig om de aanvraag te kunnen doen:

 1. Geschat jaarinkomen
 2. Bankrekeningnummer (op naam van de werknemer) per aanvraag
 3. Tenaamstelling van het bankrekeningnummer

Vervelend! Stuur een e-mail met jouw vraag naar info@werkpluszorg.nl. Vermeld hierin de naam en het BSN van de werknemer die nog geen zorgtoeslag heeft ontvangen. Werk+Zorg zet deze vraag vervolgens uit bij de juiste contactpersoon van De Belastingdienst. Op het moment dat Werk+Zorg een reactie heeft ontvangen van De Belastingdienst informeren wij jou hier zo snel mogelijk over.

Je hebt de naam van de rekeninghouder niet volledig in hoofdletters geschreven of je hebt een leestekens gebruikt. Dit is niet toegestaan.

Al meer dan

15

jaar de grootste aanbieder van zorgverzekeringen voor tijdelijke arbeidsmigranten

Ruim

30

jaar uitzend- en verloningservaring in diverse sectoren

15

opleidingen specifiek gericht op en voor arbeidsmigranten

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
 • Verzekerd van goede zorg
 • Dagelijks aan- en afmelden
 • Geen verplicht eigen risico