Wat houdt de WAS in?

WAS staat voor de Wet Aanpak Schijnconstructies, die op 1 januari 2017 van kracht werd. Sindsdien is er veel veranderd voor werkgevers.
Denk aan het giraal betalen van het minimumloon, met alleen inhoudingen voor huisvesting en zorgverzekering en ketenaansprakelijkheid voor internationale werknemers.

  Giraal betalen

Je moet je werknemer minimaal het nettoloon dat behoort bij het geldende Wettelijk Minimumloon betalen (de zogenaamde netto equivalent van het loon). Als je aan de eisen van de Algemene Maatregel van Bestuur voldoet mag je de kosten voor huisvesting en zorgverzekering wél inhouden op het minimumloon. Je mag voor de uitbetaling van het eventuele loon bóven het WML en de vakantietoeslag afwijkende afspraken maken met je werknemer.

Lees meer over betalen in dit artikel: Betalen via bankrekening van buitenlandse medewerkers

 

Inhoudingen

Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zélf de beschikking hebben over het netto equivalent van het Wettelijk Minimumloon. Dus seizoensarbeiders moeten 100% van het WML ontvangen via een girale banktransactie. Dat betekent dat op het WML geen inhoudingen mogen worden gedaan. Er bestaat dus alleen een uitzondering op het verbod op inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering.

Meer over het minimumloon vind je hier: Wat is het minimumloon voor arbeidsmigranten?

 

Ketenaansprakelijkheid

Met de komst van de WAS kan de werknemer zijn loon vorderen bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever, bij bijvoorbeeld onderbetaling. Hij kan de werkgever hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze niet betaalt,  kan de werknemer eventuele hogere schakels, zoals uitzendbureaus, in de keten aanspreken. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid.

Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid vind je ook op het Ondernemersplein (digitaal informatiepunt voor ondernemers van de overheid).

 

Vragen over de WAS?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico