Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 31,20 euro. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand. Per week is dat € 405,30 en per dag € 81,06.

Per maand, week en dag

Leeftijd Jeugdloonpercentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar 80% € 1.404,96 € 324,24 € 64,85
19 jaar 60% € 1.053,72 € 243,18 € 48,64
18 jaar 50% € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 jaar 39,5% € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 jaar 34,5% € 605,89 € 139,83 € 27,97
15 jaar 30% € 526,86 € 121,59 € 24,32

Per uur

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2022:

Leeftijd 38 uur per week
21 jaar en ouder € 10,67
20 jaar € 8,54
19 jaar € 6,40
18 jaar € 5,34
17 jaar € 4,22
16 jaar € 3,69
15 jaar € 3,20

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Bron: Personeelsnet

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico