5 tips bij het in dienst nemen van arbeidsmigranten

Op piekmomenten en in arbeidsintensieve sectoren worden vaak buitenlandse werknemers ingezet. Er zijn een aantal aandachtspunten die je bij de inzet van deze werknemers in de gaten dient te houden. We hebben de vijf belangrijkste voor je op een rijtje gezet:

  1. Vraag een BSN aan
  2. Zorg voor goede huisvesting
  3. Zorg voor een Nederlandse zorgverzekering
  4. Verstrek informatie in de juiste taal
  5. Salaris giraal overmaken

 

⇓ Blog gaat hieronder verder ⇓

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

1. Aanvragen BSN-nummer

Wanneer een buitenlandse werknemer langer dan 4 maanden in Nederland werkzaam is, is inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) verplicht. Gaat het om een buitenlandse medewerker die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijft en heeft hij nog geen Burgerservicenummer, dan dient hij zich in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende Burgerservicenummer (BSN) en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis. Lees meer over inschrijven bij de gemeente

2. Huisvesting

Arbeidsmigranten kunnen op verschillende manieren gehuisvest worden, een veel voorkomende vorm is flexwonen. Bijvoorbeeld in een reguliere woning met meerdere mensen, in wooneenheden of op het eigen erf. Welke vorm het meest geschikt is, is afhankelijk van de wens van de arbeidsmigrant, de beschikbaarheid, het aantal arbeidsmigranten in de gemeente en de periode dat de ondernemers arbeidsmigranten nodig hebben. Is het voor piekarbeid, meerde maanden per jaar of een langere periode. Bij alle vormen van huisvesting is toezicht en kwaliteit van de huisvesting een belangrijk aandachtspunt. Lees meer over de huisvesting van jouw medewerkers

3. Nederlandse zorgverzekering verplicht

Iedereen die in Nederland werkt of woont is verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt dus ook voor een (tijdelijke) buitenlandse seizoensarbeider. En dat geldt ook wanneer ze al een andere verzekering (bijvoorbeeld een Europese of reisverzekering) hebben afgesloten, die zorgkosten in Nederland vergoed. Lees meer over de verplichte zorgverzekering

4. Eigen taal maakt het makkelijker

Door informatie in de taal van de arbeidsmigrant te verstrekken is het natuurlijk makkelijker te begrijpen. In de dagelijkse gang van zaken kun je bij anders-sprekenden vaak een aardig eind komen met Engels en met handen en voeten. Maar als zaken op papier staan is het vaak veel tekst en lijkt het heel ingewikkeld als het niet in je moedertaal geschreven is en dat kan een boel stress geven. Verstrek informatie daarom in de juiste taal. Werk+Zorg heeft informatie beschikbaar in het Pools, Roemeens en Engels die je kunt gebruiken voor jouw werknemers.

5. Salaris giraal overmaken

Door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies is het verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon (WML) op basis van 38 uur per week giraal uit te betalen aan al jouw werknemers. Je mag het loon van de arbeidsmigranten overmaken naar een buitenlandse betaalrekening, maar ze kunnen ook een Nederlandse zorgverzekering openen. Bij het giraal overmaken van het salaris geldt dat het controleerbaar moet zijn of het loon daadwerkelijk is uitbetaald aan de werknemer. In dit kader is het storten op een gezamenlijke rekening van meerdere werknemers alleen mogelijk als het om een zogenaamde en/of rekening gaat die op naam van alle betrokken werknemers staat. Er mogen nog steeds voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Als dit een voorschot is op de uitbetaling 38 uur tegen het WML, dan moet ook het voorschot giraal worden overgemaakt. Daarnaast moet het uitbetalen van een voorschot schriftelijk worden overeengekomen. De verplichting van het giraal betalen geldt alleen voor het WML, inclusief de overuren. Dus ook voor deze uren geldt dat ze tot WML-niveau giraal moeten worden uitbetaald. Voor het loon boven WML mogen eventueel andere afspraken worden gemaakt. Lees meer over uitbetalen via een bankrekening voor buitenlandse medewerkers

Vragen over het dienst nemen van internationale werknemers?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico